• URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

  UNIVERSITETDA FAOLIYAT KO'RSATAYOTGAN JAMI FAKULTETLAR SONI 10 TA
  JAMI YO'NALISHLAR SONI 47 TA

 • URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

  UNIVERSITETDA FAOLIYAT KO'RSATAYOTGAN JAMI FAKULTETLAR SONI 10 TA
  JAMI YO'NALISHLAR SONI 47 TA

 • URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

  UNIVERSITETDA FAOLIYAT KO'RSATAYOTGAN JAMI FAKULTETLAR SONI 10 TA
  JAMI YO'NALISHLAR SONI 47 TA
Universitet hayoti

Urganch davlat universiteti ilgaridan faoliyat ko'rsatib kelgan Xorazm davlat pedagogika instituti asosida tashkil topdi. Xorazm Davlat pedagogika instituti 1 sentyabr 1942 yilda to'liqsiz oliy ma'lumotli o'qituvchilar tayyorlaydigan institut asosida tashkil topgan. Institut tarkibida 4 ta fakultet mavjud edi: fizika-matematika, o'zbek tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti, tarix. 1991 yilga kelib XDPI da 6 ta fakultet va 22 kafedra faoliyat olib borgan. Urganch davlat universiteti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yil 28 fevraldagi PF-356 sonli farmoniga muvofiq, oldingi Xorazm davlat pedagogika instituti negizida tashkil qilingan.

13300
1281
670
47