Magisterlik dissertatsiyasi mavzulari

Шифри ва мутахассислик

Талабалар сони

Мутахассислик фанларидан

Давлат Аттестацияси санаси

Химоялар санаси

Химоялар Утказилиш жойи

5,140501- Кимё (ноорганик кимё)

1

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Кимё кафедраси

5А120З02- Тарих (Европа ва Осиё мамлакатлари бУйича)

2

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Тарих кафедраси

 

2

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Мусика таьлими кафедраси

 

5А 130103 Дифференциал тенгламалар ва математик физика

з

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Амалий математика кафедраси

5А120102- Лингвистика (инглиз тили)

З

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Инглиз тили ва адабиёти кафедраси

5,030102 Иктисодиёт (тармоклар ва сохалар)

2

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Иктисодиёт кафедраси

5А1201О2 Лингвистика (Узбек тили)

З

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Узбек тилшунослиги кафедраси

5А112001 Жисмоний тарбия ва спорт машгулотлари назарияси ва методикаси

2

26.06.2018 й.

9:00

28.06.2018 й.

Жнсмоний маданият назарпси ва методикаси кафедраси

5А1З0101- Математика (йУналишлар бУйича)

2

26.06.2018 й.

9:00

28.06.2018 й.

Математика кафедраси

5А 610301 Туризм (халкаро ва ички туризм)

з

26.06.2018 й.

9:00

28.06.2018 й.

Туризм кафедраси

140101- Биология (Усимликлар физиологияси)

2

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Биология кафедраси

5А120102- Лингвистика (рус тили)

2

26.06.2018 й. 9:00

28.06.2018 й.

Рус тили ва адабиёти кафедраси


Yangilangan sana: 2019-05-14